Dydekort - Våre indre verdifulle egenskaper

Disse kortene er tilpasset barn og unge og beskriver 52 dyder. Dydene er universelle og verdsettes av alle kulturer som kjernen i vår personlighet.

Dydekortene bekrefter og påminner oss om våre indre verdifulle egenskaper. De inspirer oss til å utvikle og vise dydene i hverdagen. Kortene er et enkelt og meget virksomt redskap til bruk i familien, klassen, rådgivning, delingssirkel eller til egen refleksjon.

Kortene komplimenterer boken Dannelse og dyder – håndbok for lærere og oppdragere av Linda Kavelin Popov. I boken finnes en detaljert beskrivelse av hver av dydene samt utdypende teori, pedagogikk og øvelser.